Profil společnosti


Základní informace

Obchodní firma s.r.o. byla založena v září 2003.
Sídlo firmy a provozní kancelář je v Příbrami VI, Husově ulici 635
Majitelem je Ing.Jaroslav Langer, Ph.D. (autorizovaný inženýr ČKAIT č.aut.007648).
Hlavní obor činnosti je Statika a dynamika staveb.
 

Služby
 
Návrhy a posuzování stavebních konstrukcí
Projektové práce
Odborné posudky a konzultace
Spolupráce s odbornými společnostmi (normy, výzkum)

 
Spektrum činnosti
 
Projekty statiky pro územní řízení a stavební povolení.
Projekty statiky pro provedení a realizace staveb.
Statické posudky a vyjádření.
Spolupráce s UNMZ při překladu technických norem EN.
Spolupráce při oponování a obhajobě studentských prací na ČVUT v Praze.
 
Vybavení - software
 
Grafické zpracování: AUTOCAD, ALLPLAN
Konstrukční analýza: FEAT, SCIA ESA, ATENA
Dimenzování: FINE, ATENA
 
Pojištění
 
ČSOB – pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného inženýra